سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : سه شنبه 91/11/10 | 5:11 عصر | نویسنده : فرزادحیاتی

عاجزوناتوانترین افرادکسی است که ازدعاومناجات باخداوند

ناتوان ومحروم باشد،وبخیل ترین اشخاص کسی خواهدبودکه

ازسلام کردن خودداری نماید

                           پیامبراکرم(ص)
تاریخ : دوشنبه 91/11/9 | 5:19 عصر | نویسنده : فرزادحیاتی

 شفاعت مابه کسی که نماز راسبک بشمارد نمیرسد

                    (امام صادق علیه السلام )                                  


  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات